Farbanje i krečenje na visini

Farbanje i krečenje na visini. Vršimo usluge farbanja i krečenja fasada, farbanje krova, farbanje metalnih konstrukcija, prozorskih ramova i svih drugih teško dostupnih delova Vašeg objekta.

Krečenje fasade

Krečenje balkona

Farbanje konstrukcije

Farbanje krovova

Farbanje ramova

Krečenje fasade sa užeta