• Hidroizolacija spoja blokova

  Vršimo hidroizolaciju spoja betonskih blokova

 • Sika hidroizolacija

  Vršimo hidroizolaciju spoja betonskih blokova

 • Hidroizolacija šrafova

  Limeni krovovi najčešće cure na šrafovima

 • Hidroizolacija ventilacionih otvora

  Curenje na ventilacionim otvorima hidroizolacija

 • Hidroizolacija dimnjaka

  Curenje oko dimnjaka i hidroizolacija spoja sa okapnim limom

Hidroizolacija

Vršimo usluge svih vrsta hidroizolacije na visini, PVC hidroizolacija, bitumenska hidroizolacija, zaštita hidroizolacionog sloja od UV zračenja:

 • Hidroizolacija krova

  Uspešno vršimo usluge hidroizolacije ravnih krovova, hidroizolacija kosih krovova i hidroizolacija krovova svih vrsta i nagiba.

 • Hidroizolacija dimnjaka

  Vršimo hidroizolaciju dimnjaka, hidroizolacija ventilacionih cevi i hidroizolacija spojeva okapnog lima sa fasadom.

 • Hidroizolacija terase

  Vršimo hidroizolaciju na terasama i balkonima, hidroizolacija oko vrata i prozora kao i hidroizolacija krovnih prozora.

 • Hidroizolacija šrafova

  Vršimo hidroizolaciju šrafova na limenim krovovima i hidroizolacija oluka.

 • Hidroizolacija spojeva

  Visinski radovi hidroizolacija spojeva betonskih blokova pristupom sa užeta, hidroizolacija spojeva izmadju zgrada, hidroizolacija fasade, hidroizolacija fugni.

 • Hidroizolacija u ekstremnim uslovima

  Hidroizolacija na teško pristupnim mestima i ekstremnim uslovima rada uz pomoć opreme za rad na visini.

Hidroizolacija fasadnog spoja

Zgrade koje su napravljene od betonskih segmenata imaju gumene spojeve izmedju betonskih blokova. Usled spoljašnjih vremenskih uticaja guma vremenom puca i dolazi do prodiranja vode u pukotine. Problem se uspešno rešava hidroizolacijom spoja, odnosno postavljanjem novog sloja gume.