Usluga seča stabala i orezivanje, suvih grana, proređivanje krošnje i oslobađanje elektro kablova…

Imate problem sa krošnjom obližnjeg drveta, naslanja Vam se na krov ili fasadu, preti da ugrozi električne kablove ili Vam pedstavlja neki drugi problem javite nam se OVDE.